Polityka Prywatności i Pliki Cookies

Pliki Cookies

Strona używa plików „cookies”. Pliki Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając naszą stronę internetową ). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą. Informacje zapisane w plikach cookies są używane między innymi w celach prawidłowego funkcjonowania strony, reklamowych czy statystycznych . Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce internetowej ( Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari w dziale pomocy przeglądarki ). Jeśli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony. Pliki Cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

Polityka Prywatności i Ochrona Danych Osobowych

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Parmet Sp. z o.o. w Górowie Iławeckim informuje, iż:

1) Administratorem Danych Osobowych Pana/Pani/Państwa jest Firma Parmet Sp. z o.o. z siedzibą w Górowie Iławeckim dalej jako „ADO”; Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Parmet Sp. z o.o. ul. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie, z dopiskiem ADO-RODO lub e-mail: biuro@parmet.pl
2) ADO przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pana/ Pani / Państwa oraz pozyskane z innych źródeł zgodnie z prawem . Te inne źródła to źródła publiczne, ogólnodostępne np. Rejestry KRS, CEIDG, REGON i wyszukiwarki podmiotów na stronach MF celem weryfikacji kontrahenta dla potrzeb VAT i bezpiecznego obrotu gospodarczego. Rodzaj przetwarzanych danych to imię i nazwisko lub w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą nazwa firmy i siedziba, adres , adres dostawy, adres e-mail, opcjonalnie numer telefonu.
3) Dane osobowe są przetwarzane w celu należytego wykonania świadczenia przedmiotu umowy(dostawy materiałów, wyrobów i towarów), świadczenia usług (robót budowlanych i budowlano – montażowych) przez ADO i dla ADO a także w celu marketingu własnych produktów lub usług ADO oraz w celach w statystycznych i analitycznych przez okres trwania biznesowych potrzeb ADO.
4) Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest konieczność realizacji swoich podstawowych usług/dostaw na podstawie Umowy Spółki;
5) Dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 Rodo – Dane osobowe mogą być przekazywane Krajowemu Rejestrowi Długów oraz innym podmiotom/agencjom windykacyjnym lub kancelariom prawnym w przypadku dochodzenia zapłaty za dostarczony towar/usługę, dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy /świadczenia . Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem, Poczcie Polskiej, Firmom Kurierskim celem dostarczenia korespondencji , faktur lub zmówionych produktów.
6) Pana/Pani/Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
7) Pana /Pani/ Państwa dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane przez okres do czasu zakończenia współpracy i realizacji wszelkich zobowiązań oraz wypełnienia ustawowego obowiązku przechowywania informacji dla celów podatkowych i sprawozdawczości finansowej oraz statystycznej. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
9) Ma Pan/ Pani / Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl;
10) Podanie przez Pana/ Panią / Państwa danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale konieczne w celu realizacji umowy/ dostawy/ wykonania usługi. Odmowa udostępnienia danych i niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Pana/ Panią /Państwa spowoduje niemożność świadczenia usług / dostaw/realizacji umów pomiędzy ADO a Panem/Panią a nawet udzielenia odpowiedzi na zapytanie czy ofertę.
11) Pana/ Pani / Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji zamówień/dostaw/wykonania usług/umów.

PARMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
11-220 Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17 | tel.89 7611277, 89 7611244 | e-mail parmet@parmet.pl |
NIP 743-000-39-67 | REGON 510026810 | KRS 0000181845 Sąd Rejonowy Olsztyn | BDO 000024584

pl_PLPL
en_GBEN pl_PLPL